Nemocnice připravuje spuštění systému elektronických receptů

20. června 2017

Českokrumlovská nemocnice je spolu s ostatními jihočeskými nemocnicemi součástí pilotního projektu zavedení elektronických receptů. V celé ČR budou elektronické recepty povinné od 1.1. 2018. Pacienti českokrumlovské nemocnice se ale začnou s eRecepty setkávat už v průběhu prázdnin.

Výhodou elektronických receptů je existence 4 způsobů jak předat eRecept pacientovi. Lékař může recept předat pomocí SMS, e-mailu, tiskové průvodky (klasický recept) nebo  webové / mobilní aplikace. Na základě lékařem předaného originálního kódu pacientovi je následně možno eRecept vyzvednout v libovolné lékárně podporující vydávání eReceptů.

Každý lékař, který má právo vystavovat elektronické recepty, bude vybaven elektronickým podpisem, který je dostatečnou zárukou proti možnému zneužití. Následně je recept odeslán do systému Státního úřadu pro kontrolu léčiv, kde je zřízeno centrální úložiště. Tato evidence v budoucnu umožní předpis například zrušit nebo si vyžádat informaci o výdeji, tedy ověřit skutečnost, zda si pacient vyzvedl svůj lék z lékárny.

„Prvotní investice do zavedení eReceptu bude cca 400.000,-Kč bez DPH. Tuto investici se nemocnice pokusí získat z dotace v rámci IROP. V rámci této výzvy plánujeme čerpat prostředky i na další systémy, např. mobilní vizitu, elektronické vedení dokumentace, lékového workflow nebo propojení nemocničního informačního systému se systémem rychlé záchranné služby“ dodává Pavel Bohdal, IT specialista nemocnice. Náskok má lékárna v areálu nemocnice. Ta je schopna vydávat eRecepty už 2 roky.