Nejmodernější metody v anesteziologii v nemocnici Český Krumlov

26. října 2011

Lékaři oddělení ARO se pod odbornou záštitou a vedením MUDr. Jana Bierbaumera zdokonalí v nejnovější metodě lokálního znecitlivění za použití ultrazvuku. Jedná se o aplikační metodu, kdy anesteziolog díky ultrazvuku vidí nervy, které chce zablokovat a zároveň i okolní struktury, kterým se musí vyhnout. Použití této pro pacienta velmi šetrné anesteziologické metody je zatím v ČR výjimečné.

MUDr. Jan Bierbaumer pracuje již 9 let v nemocnici AKH Linz (kam odešel právě z nemocnice Český Krumlov) jako anesteziolog a tzv. svodná anesteziologie pod ultrazvukem patří k jeho specializaci. K této metodě dodává: „Rozšíření spektra možností anestézie vděčí zejména rychlému rozvoji ultrazvukových přístrojů používaných k diagnostice. Tyto přístroje dnes dokáží zobrazit velmi malé struktury a stávají se tak užitečným pomocníkem při provádění nervových periferních blokád. Anesteziolog má tak možnost cíleně podat anestetikum, s minimálním rizikem pro pacienta. Tím, že anestetikum je podáno cíleně, dávka anestetika se snižuje až na 1/3 oproti klasické aplikaci. K dalším výhodám patří okamžitá bezbolestnost trvající i 12 hodin po operaci, což opět snižuje zdravotní zátěž pro pacienta, tím že již nemusíme podávat další analgetika. Proto, pokud to typ operace dovolí, upřednostňujeme dnes právě tuto metodu aplikace anestezie pod ultrazvukem.“

Od inhalace éteru až k přesné lokalizaci místa určení anestézie
Není bez zajímavosti, že anesteziologie jako taková, je velmi mladý obor. Její počátky se datují do doby před více než 160 lety.  Ne náhodou v dobách minulých byly operační sály budovány mimo dosah lůžkové části nemocnice tak, aby křik operovaných nerušil ostatní pacienty. Anestezie prodělala od své premiéry roku 1846 obrovský rozvoj, obzvláště pak v druhé polovině století dvacátého. Podstatným cílem práce anesteziologa je zajištění bezbolestnosti chirurgického zákroku, ale zároveň minimalizace vedlejších účinků použitých anestetik.


Anesteziologicko-resuscitační oddělení poskytuje kompletní anesteziologický servis pro potřebu všech základních oborů Nemocnice Český Krumlov, tj. chirurgie, traumatologie, urologie, ortopedie, gynekologie a porodnictví. Pokud to stav pacienta vyžaduje, ARO rovněž zajišťuje anesteziologické služby pro potřebu odborných ambulancí, tj. chirurgie, gynekologie a gastroenterologie. Spektrum anesteziologických technik zahrnuje jak metody celkové anestezie, tak i běžně užívané metody místního znecitlivění. Nově od září roku 2011 i aplikační metodu místní anestezie pod ultrazvukem.

..:: zpět na archiv aktualit